De gemeentelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen in huis worden in recordtempo aangevraagd in Alphen aan den Rijn.

Zo'n vierhonderd huishoudens hebben gebruikgemaakt van de subsidieregeling. De gemeente stelde een half jaar geleden 500.000 euro beschikbaar om inwoners met een financiële bijdrage tegemoet te komen. Het geld is bedoeld voor het treffen van energiebesparende maatregelen in huis.

Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de aanschaf van rendementsglas of voor vloer-, dak- of spouwmuurisolatie. De bodem van de subsidiepot komt nu snel in zicht, waardoor het binnenkort niet meer mogelijk is de subsidie bij de gemeente aan te vragen.

Per 2 september is de rijkssubsidie Energiebesparing Eigen Huis van start gegaan. Zodra de gemeentelijke regeling ophoudt te bestaan, kunnen inwoners hier gebruik van maken.

De rijkssubsidie komt grotendeels overeen met de gemeentelijke regeling. Een belangrijk verschil is dat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis alleen verstrekt wordt aan aanvragers die twee of meer energiebesparende maatregelen nemen.