Monique Brewster start per 1 december 2019 als directeur-bestuurder bij Woonforte. Zij is de opvolger van interim-bestuurder Frans Kooiker, die deze functie tijdelijk waarnam nadat Rob Donninger de woningbouwvereniging verliet.

Brewster is momenteel nog werkzaam als directeur-bestuurder bij Woningstichting Leusden.

"Ik kijk uit naar mijn start bij Woonforte en zal graag mijn ervaring, ideeën en energie inzetten voor Woonforte en haar huurders", meldt Brewster. "Ik ga mijn schouders zetten onder het realiseren van meer sociale huurwoningen en het betaalbaar houden van de huren."

Sinds 1989 is Brewster werkzaam in de corporatiesector. Eerder was ze interim-manager bij Woondiensten Aarwoude. Voor die tijd werkte Brewster als onder meer vestigingsdirecteur bij Rochdale en districtmanager bij Patrimonium in Amsterdam-Zuidoost.