De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een verbod op magneetvissen uitgevaardigd. Dat blijkt uit de gemeentelijke bekendmakingen die woensdag zijn gepubliceerd (pdf).

Het verbod valt onder een nieuwe wijziging aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aan hoofdstuk 5 van deze APV voegt de gemeente een nieuw artikel toe: Bescherming waterbodem en magneetvissen.

Het is hierdoor niet langer toegestaan om in openbaar water te baggeren en te dreggen en er mag niet meer gestoken worden in de waterbodem.

Hieronder valt het vissen naar voorwerpen en stoffen door middel van magneten of soortgelijke technieken. Het is mogelijk om een ontheffing op het verbod te krijgen.

Meerdere gemeenten hebben magneetvissen verboden

Haarlem, Groningen, Delft en Nijmegen hebben magneetvissen ook al verboden, vanwege de mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan door de hobby.

In 2019 rukte de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) al 31 keer uit om in te grijpen na gevaarlijke vondsten.

Vorige maand trok een magneetvisser nog een vuurwapen uit het water bij de Prins Clauskade. Dit wapen is door de politie meegenomen voor onderzoek.