Shell heeft een oprichtingsvergunning aangevraagd voor een onbemand tankstation op de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft hiervoor een ontwerpbesluit vastgesteld.

Namens de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) bekendgemaakt dat er een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag van een oprichtingsvergunning door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

Shell heeft een oprichtingsvergunning aangevraagd voor een onbemand tankstation op de Eisenhowerlaan 2. Hierbij gaat het om de onbemande nachtverkoop.

In het ontwerpbesluit kent de gemeente de oprichtingsvergunning toe. Eerst volgt een inzageperiode van zes weken. Na deze inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen en kan er worden gestart met de vervolgprocedure.