Wethouder Gerard van As bespreekt binnenkort met de gemeenteraad de resultaten van een onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties aan de rand van Alphen-Stad. De locatie aan de Noord-Heuvelweg lijkt op dit moment de beste papieren te hebben.

Het noorden van de Heuvelweg ligt tussen de Jeltje de Bosch Kemperstraat en de gemeentegrens met Kaag en Braassem. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hier onlangs een 'eerste recht van koop' op gevestigd, wat inhoudt dat gronden die verkocht worden eerst aan de gemeente moeten worden aangeboden.

Deze locatie lijkt op ambtelijk niveau niet op weerstand te stuiten bij de provincie Zuid-Holland. De provincie bepaalt of buiten de contouren van de stad gebouwd mag worden en op welke locaties.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 31 januari besloten dat een onderzoek wordt gehouden naar de geschiktheid van een aantal locaties. De zuidkant van de Gnephoekpolder en de locatie Heuvelweg komen uit het rapport 'Toekomstperspectief voor landschap en stad'.

De raad heeft hier zelf de beide locaties Oude Rijn Zone aan toegevoegd.

Hoorn-West en Gnephoek vallen af

Inmiddels blijkt dat Hoorn-West, op de zuidelijke oever van de Oude Rijn, ongeschikt is door milieueisen. Hier is onder meer de waterzuivering gevestigd.

Voor de Gnephoek krijgt de gemeente bij de provincie Zuid-Holland de handen niet op elkaar. De provincie wil dat hier vooralsnog niet wordt gebouwd.