Tussen de afvalwaterzuivering en de bestaande woningen aan de Edelsteensingel komen geen containerwoningen. De groenstrook is daarvoor niet geschikt, zo zegt wethouder Gerard van As.

Tijdens de informatiemarkt over wonen in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn twee locaties genoemd als mogelijkheid voor tijdelijke woningbouw in Alphen. De ene locatie is tussen de Cassiopeiadreef en bedrijventerrein Heijmanswetering. De andere locatie is tussen de woningen aan de Edelsteensingel en de waterzuivering.

De locatie Edelsteensingel is inmiddels afgevallen. "Hier komen zeker geen tijdelijke containerwoningen", meldt wethouder Gerard van As. "We kijken naar alle alternatieven. Deze locatie is inmiddels van het lijstje af."