Er komt geen voorstel om te betalen per vuilniszak met restafval. Hiermee is het definitief van de baan.

De afvalscheiding blijft achter bij de doelstelling en de verwachtingen. Tijdens een informatiemarkt een aantal weken geleden, werd er aandacht besteed aan het zogenoemde diftar-systeem, waarbij per vuilniszak betaald wordt.

De Alphense gemeenteraad wil het systeem van betalen per vuilniszak echter absoluut niet invoeren.

Hoewel wethouder Leo Maat van mening is dat diftar het beste systeem is, zijn er mogelijkheden om het huidige Alphense systeem te optimaliseren. "Diftar is pas aan de orde als er echt geen andere mogelijkheid is. We gaan eerst andere opties onderzoeken."

Maat zegt dat er geen goed systeem voor afvalscheiding bestaat. Zowel vooraf scheiden zoals in de gemeente nu gebeurt, als erna scheiden heeft onvoldoende resultaat.