De gemeente Alphen aan den Rijn heeft momenteel een sluitende begroting. Desondanks zijn er zorgen voor de komende jaren, blijkt uit de Kadernota 2020.

De gemeenteraad gaat in de loop van dit jaar in gesprek over bezuinigingen. Een aantal bezuinigingen is in de Kadernota meegenomen. Zo zal er 1 miljoen euro worden bezuinigd op inhuur van externe deskundigen binnen het ambtenarenkorps. In plaats hiervan worden vacatures ingevuld.

De Kadernota met de financiële kaders voor komend jaar kreeg niet alle handen op elkaar. Er was brede steun, maar ook tegenstand van oppositiepartijen VVD, SP en Beter Alphen.

De VVD gaf aan te weinig focus te zien in de nota en de SP mist veel zaken. De andere oppositiepartijen gaven ook kritiek, maar stemden wel voor vaststelling van de Kadernota op donderdag 4 juli.