Rond de 7.200 leerlingen van het basisonderwijs in Alphen aan den Rijn, Zwammerdam en Aarlanderveen zijn tot en met het schoolseizoen van 2022-2023 verzekerd van een aanbod van kunst- en cultuureducatie.

De deelnemers aan het hiertoe getekende convenant hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat kunst- en cultuureducatie een onmisbaar onderdeel is in het curriculum van een basisschool.

Het programma 'Cultuurpalet' zorgt voor de invulling van de culturele educatie. Dat doet het door activiteiten aan te bieden die kinderen op pedagogisch en "didactisch verantwoorde wijze" te laten kennismaken met verschillende facetten van kunst en cultuur, zoals muziek, beeldende kunst, literatuur, podiumkunsten, dans, film, fotografie en cultureel erfgoed.

De deelnemers zijn De Morgenwijzer, SCOPE scholen groep, Stichting Islamitische basisschool Alphen aan den Rijn, Stichting Vrije school Rijnstreek en Alphense Montessorischool.

Ook De Tamboerijn doet mee aan het convenant, evenals Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn, Horizon OpMaat en Fonds Alphen.

Naast het convenant heeft Cultuurpalet een samenwerkingsovereenkomst geïnitieerd, die is ondertekend door onder meer Museumpark en Theater Castellum.