Aan de Ziendeweg komen op drie plaatsen oversteekplaatsen voor otters. De bedreigde diersoort kan zich daardoor ongestoord tussen twee leefgebieden verplaatsen.

De otterpopulatie komt uit de Nieuwskoopse polders en is al eerder aangetroffen in de Noordeinder- en Zuideinderpolder. Inmiddels is duidelijk dat de otters de Ziendeweg oversteken naar de Grote Wetering. Een reden hiervoor is dat jonge mannetjesotters een eigen territorium en jachtgebied moeten zoeken.

De drie oversteekplaatsen worden gerealiseerd bij de watergangen onder de Ziendeweg. De kosten voor de aanleg bedragen ongeveer 195.000 euro. Hiervan wordt de helft gedekt door een samenwerkingsverband tussen Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop: Landschapstafel Rijn- & Veenstreek. Op basis van co-financiering is de andere helft een provinciale subsidie.

De werkzaamheden aan de drie otteroversteekplaatsen beginnen nog dit jaar.