Er wordt een nieuw bestemmingsplan ingediend voor de locatie Rijnpark tussen Koudekerk en de polder Gnephoek. De grootste wijziging betreft het opschuiven van geplande woningen in de oostelijke bocht naar het westen.

De bouwlocatie Rijnpark in Koudekerk is al jaren onderwerp van een meningsverschil tussen de gemeente Alphen aan den Rijn, en voorheen Rijnwoude, en Latexfalt. Dit bedrijf heeft een geurcontour die het gehandhaafd wil zien om eventuele problemen in de toekomst voor te zijn.

De contour loopt echter door het oostelijke deel van de bouwplannen van ontwikkelaar Niersman. Na een door de gemeente verloren procedure bij de Raad van State is nu het plan in onderling overleg aangepast.

De 273 woningen worden gebouwd, maar de locatie is gewijzigd. Het deel Slinger is vanuit de oostelijke bocht richting westen verplaatst (illustratie oude situatie). Deze woningen vallen nu buiten de geurcontour van het nabij gelegen Latexfalt. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage.