Het college van b&w in Alphen aan den Rijn wil dat de regeling voor kleine subsidies, waar vooral verenigingen aanspraak op maken, met 100.000 euro wordt verlaagd.

Dit staat in een voorstel in de Kadernota 2020. Deze wordt op 4 juli door de gemeenteraad vastgesteld.

De verlaging van de 'pot' voor kleine subsidies met een bedrag van 100.000 euro is structureel. Het budget wordt voor de komende jaren naar beneden bijgesteld.

Van de kleine subsidieregeling wordt vooral gebruikgemaakt door verenigingen voor activiteiten die binnen het Sociaal Domein vallen, bijvoorbeeld belangenorganisaties, muziekverenigingen en andere clubs, en door particulieren of organisaties die iets in de gemeente organiseren. Een kleine subsidie kan iets bijdragen aan talentontwikkeling, gezonde leefstijl, zelf organiserend vermogen of leefbaarheid.

Tot de Cultuurvisie wordt vastgesteld, kunnen ook organisatoren op het gebied van popmuziek een kleine subsidie tot 500 euro aanvragen.