Het Alphense college heeft ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie om lachgas te verbieden op evenementen in de gemeente.

De ChristenUnie stelde de vraag naar aanleiding van de verkoop en het gebruik van lachgas tijdens het straatfeest op Koningsdag. Een horecagelegenheid bleek lachgaspatronen te verkopen zonder dit te overleggen.

Hij was zich van geen kwaad bewust omdat de verkoop van lachgasballonnen legaal is. In overleg met de politie is er toen besloten om de verkoop direct te stoppen en de lachgasfles in beslag te nemen. De reden hiervoor was, is dat lachgas een negatief effect kan hebben op de openbare orde en brandveiligheid.

"Het college verkent op dit moment vanuit aspecten op het gebied van de gezondheid, openbare orde en het milieu de mogelijkheden om een verbod op de verkoop en gebruik van lachgasballonnen en -patronen tijdens evenementen in beleid vast te leggen", schrijft het college.

Het college neemt het voornemen om een verbod op het gebruik van lachgas op te nemen in de eerstvolgende wijzigingsronde van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alphen.