Sinds kort zijn de drie zonneparken van Zon op Alphen volledig operationeel. Alle 175 deelnemers die meedoen aan de projecten wekken nu hun eigen groene stroom op.

De zonneparken Rijnvicus-Oost en Rijnvicus-West leverden in april al stroom. Voor deze parken heeft Zon op Alphen een leveringscontract afgesloten met Greenchoice. Op 23 mei was de aansluiting van de installatie GC Zeegersloot op het net een feit.

Dit park liep vorige maand wat vertraging op. Zo moest een grondboring worden uitgevoerd om stroomkabels onder het gebouw van de driving range door te trekken, wat eerst niet was voorzien. Voor dit park ging op 28 mei het leveringscontract met Vandebron in.