GGZ Rijnstreek heft het complex Rivierduinen aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn op. De gemeente wil deze locatie gebruiken voor de bouw van woningen, maar verbindt daar speciale voorwaarden aan.

Dit is mogelijk omdat er geen bestemmingsplan ligt voor het gebied dat is gericht op de bouw van woningen.

De gemeente wil dat ongeveer zestig woningen worden gebouwd voor speciale doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die afhankelijk zijn van beschermd wonen, jongeren die vanuit de jeugdzorg uit een instelling komen en mensen in de crisisopvang. Voor hen is op dit moment te weinig woonruimte in de regio.

Verder moeten woningen passen in de omgeving, netjes worden aangesloten aan de aangrenzende Euromarkt en moet de bouwstijl in de omliggende wijk passen. In totaal kunnen er ongeveer 160 woningen op deze inbreilocatie worden gebouwd.

Omdat de gemeente verplicht stelt dat er zestig woningen voor speciale doelgroepen worden gebouwd, vervalt de eis voor 25 procent sociale woningbouw.