De gemeente Alphen aan den Rijn geeft Alpherium toestemming om containers vier hoog te gaan stapelen. De gemeente geeft hier de toestemming voor na een proef van een aantal maanden.

Deze proef beviel het Alpherium goed waarna zij toestemming hebben gevraagd aan de gemeente om dit permanent te blijven doen.

Het stapelen van vier containers creëert geluidswal waardoor omwonenden minder overlast moeten ervaren. Op deze manier kan er ook efficiënter worden omgegaan met de ruimte die het Alpherium heeft.