Het bestuur van HC Alphen is woensdag afgetreden. Voorzitter Sandra Habets maakte dit bekend tijdens de algemene ledenvergadering.

Tijdens de vergadering maakte voorzitter Habets bekend dat het bestuur om 'procedurele' redenen aftreedt. "De reden komt voort uit onduidelijkheid over de formele benoemingstermijn van bestuursleden en het rooster van aftreden", vermeldt de club.

"De vereniging heeft onvoldoende archief om zekerheid te hebben over de exacte periode waarvoor bestuurders benoemd zijn. Dit brengt juridische risico's met zich mee die het bestuur onverantwoord vindt."

Club genoodzaakt nieuwe vergadering te houden

De club is genoodzaakt om een nieuwe vergadering te houden waarin een nieuw bestuur wordt benoemd. Piet Molenaar is aangesteld om een nieuwe commissie te vormen die de overige bestuursfuncties zal opvullen.

Een van de nieuwe leden is al bekend. Rob van der Windt stond al op de agenda stond om de functie bestuurslid Faciliteiten te vervullen. Penningmeester Ronald Wortman en voorzitter Sandra Habets laten weten zich opnieuw herkiesbaar te stellen.

Paul Kop van Hockey Technische zaken en Carin Kleiweg als secretaris stappen af van hun functie.