Inwoners van Alphen aan den Rijn willen bomen die men beschermwaardig vindt voortaan zelf kunnen aanmelden bij de gemeente, blijkt uit de enquête die door bijna 1.500 inwoners is ingevuld.

De resultaten van de enquête werden voor geïnteresseerde inwoners gepresenteerd op het gemeentehuis door verantwoordelijk beleidsambtenaar Niek in 't Wout.

Vorig jaar is het algemene Bomenbeleid voor Alphen aan den Rijn al vastgesteld door de gemeenteraad, maar in opdracht van wethouder Gert Jan Schotanus wordt nu gewerkt aan specifiek beleid voor beschermwaardige bomen.

"In de huidige situatie bepaalt de gemeente welke bomen beschermwaardig zijn en welke criteria daarvoor gelden", vertelt In 't Wout. "Voorstel is om ook de inwoners in de gelegenheid te stellen zelf bomen aan te melden."

Particuliere bomen mogen gekapt worden

Voor particuliere bomen zonder beschermde status geldt nu dat zij zonder vergunning gekapt mogen worden. Ook is er geen sprake van vervangingsplicht.

Bomen of boomgroepen die als kenmerk 'karakteristiek, beeldbepalend, historisch erfgoed, zeldzaam, oud en ecologisch waardevol hebben' komen in aanmerking voor een beschermde status.

Planning in najaar vast te stellen

Mede op basis van de uitkomsten van de enquête en met advies van het Bomenpanel heeft de gemeente nu een concept 'Beleid Beschermwaardige Bomen' opgesteld.

De planning is het definitieve beleid in het najaar vast te stellen. Daarvoor wordt het nog besproken in de commissies en kunnen inwoners hun mening geven door in te spreken.