3.680 jongeren tot 23 jaar uit de gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen volgens de voorlopige cijfers van het CBS jeugdhulp. Vorig jaar waren dit er 3.195.

Het percentage van de jongeren tot 23 jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn ligt hoger dan andere gemeenten in Nederland. In Alphen ontvangt ruim 15 procent van de jongeren jeugdhulp, landelijk ligt dit percentage rond de 10 procent.

290 van de Alphense jongeren ontving jeugdhulp met verblijf, 3500 ontvingen hulp zonder verblijf. 285 jongeren ontvingen jeugdbescherming en 50 jongeren jeugdreclassering. Deze cijfers zijn redelijk gelijk gebleven met de cijfers van vorig jaar.

In Alphen aan den Rijn valt de jeugdhulp onder de organisatie Go! voor jeugd. Zij heeft in 2018 de jeugdhulp overgenomen van circa zestig verschillende jeugdhulpaanbieders.

Uit de onlangs uitgekomen voortgangsrapportage blijkt dat de tevredenheid onder ouders is toegenomen. Er is ook nog een aantal wensen.