De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dinsdag een digitale kaart gepresenteerd waar onder meer 114 gemeentelijke monumenten en 153 rijksmonumenten op staan.

De kaart laat vele honderden waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden zien, laat de gemeente weten. De digitale kaart is opgesteld door een klankbordgroep, in samenspraak met andere partijen, zoals meerdere historische organisaties.

De erfgoedobjecten zijn onderverdeeld in drie waarderingsklassen: gemiddeld, hoog en zeer hoog. De mate van bescherming van een erfgoedobject is afhankelijk van de waardering dat een object heeft gekregen.

"Het is belangrijk om ons historisch erfgoed te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties", aldus wethouder Leo Maat. "Dit erfgoed vertelt ons over onze geschiedenis, het is onderdeel van de identiteit van gemeente Alphen aan den Rijn".