Net als voorgaande jaren houdt Woonforte de jaarlijkse huurverhoging laag. Voor ruim 6.500 huurders betekent dit een verhoging van slechts 0,8 procent. Wel gaat de corporatie de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen.

Woonforte wil sociale huurwoningen betaalbaar houden. Dit geldt vooral voor huurders die op de corporatie zijn aangewezen en een laag inkomen hebben.

Daarom wil de corporatie de gemiddelde huurverhoging voor de sociale huurwoningen onder de inflatie (1,6 procent) houden. Dat is ook dit jaar gelukt. De gemiddelde huurverhoging in totaal voor de sociale doelgroep is 1,25 procent en is daarmee lager dan inflatie.

Bij een sociale huurwoning wordt de maximale huurprijs berekend volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Als de huurprijs lager is dan 70 procent van de maximale huurprijs krijgen huurders een huurverhoging van maximaal 2,4 procent. Minder dan eenderde krijgt deze huurverhoging.

Is de huurprijs hoger dan 70 procent van de maximale huurprijs, dan is de huurverhoging maximaal 0,8 procent. Ruim tweederde krijgt deze beperkte huurverhoging.

Huurders krijgen inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders van een sociale huurwoning met een gezinsinkomen boven 42.436 krijgen dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging. De corporatie heeft hierom bij de Belastingdienst geïnventariseerd wie van de huurders (van een sociale huurwoning) een hoger gezinsinkomen heeft dan dat bedrag.

Woonforte krijgt overigens alleen een lijst met huurders van een sociale huurwoning die ook daadwerkelijk een hoger inkomen hebben dan dat bedrag. Het precieze inkomen blijft alleen bekend bij de Belastingdienst.

Huurverhoging wordt beperkt bij lage huurprijs

Bij een huurprijs lager dan 720,42 euro wordt de huur met maximaal 5,6 procent verhoogd. Als de huurprijs al hoger is dan dat bedrag, beperkt Woonforte de huurverhoging tot maximaal 1,6 procent.

De huurverhoging gaat in per 1 juli 2019. Alle huurders ontvangen vanaf 24 april een brief met een toelichting op hun nieuwe huurprijs. Meer informatie is te vinden op de website www.woonforte.nl.