Het college van Alphen aan den Rijn heeft een eerste versie van de Beleidsnota Kinderboerderijen vastgesteld. Hiermee laat de gemeente zien hoe er nu en in de toekomst wordt omgegaan met kinderboerderijen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De afgelopen jaren hadden de Alphense kinderboerderijen te maken met aanhoudende tekorten op het gebied van personeel en financiële middelen. Daarom wil de gemeente nu zelf het beheer van de locatie Bospark oppakken.

Deze locatie wordt omgevormd tot het oorspronkelijke hertenkamp. Op deze manier wordt aan Stichting Alphense Kinderboerderijen meer financiële en personele ruimte geboden om de kinderboerderijen Zegersloot en Boskoop goed te exploiteren, met de focus op dierenwelzijn.

In de gemeente Alphen aan den Rijn is de SAK op dit moment verantwoordelijk voor het beheer van de drie kinderboerderijlocaties, namelijk Bospark, Zegersloot en de Contactweide in Boskoop. Hiervoor ontvangen ze subsidie van de gemeente.

Aanvullende uitgangspunten opgesteld

Om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de Alphense kinderboerderijen en toekomstbestendigheid, zijn aanvullende uitgangspunten opgesteld. Bij de kinderboerderijen Zegersloot en Boskoop wordt van het bestuur verwacht dat zij zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten met partners, zoals scholen en verenigingen, organiseren.

Daarnaast moet een kinderboerderij betrokkenheid tonen bij de wijk of kern, en zich inzetten voor zo goed mogelijk dierenwelzijn en zorg voor veiligheid.

Vanaf 10 april tot en met 30 april ligt de Beleidsnota ter inzage. Deze wordt na vaststelling door de gemeenteraad, in juni definitief.