Directeur Monica Leuring neemt na 23 jaar in gezamenlijk overleg met het bestuur afscheid van Parkvilla. Van die 23 jaar was zij 1,5 jaar lang directeur.

Leuring startte in 1996 als docent bij Parkvilla en was sinds 2012 coördinator educatie voor de organisatie. In het tweede kwartaal van 2018 is zij, inmiddels benoemd tot directeur, gestart met het transformatieproces om Parkvilla te vernieuwen en om te vormen tot een toekomstbestendige en financieel gezondere organisatie.

Leuring heeft zich naar eigen zeggen 23 jaar met veel plezier ingezet bij Parkvilla en vertrouwt erop dat er meer creatieve zaken ontwikkeld worden bij de organisatie.

In januari werd bekend dat Parkvilla een aanvullende subsidie over 2018 van de gemeente ontvangt. Deze wordt gegeven als aanvulling op de bestaande subsidie in het kader van BOOST.

De extra subsidie is bedoeld om het exploitatietekort over 2018 aan te zuiveren. Daarnaast gaat Parkvilla aan de slag om meer en andere inkomsten te genereren en eventueel bezuinigingen door te voeren. Het gaat daarbij om handhaven op de korte termijn.