De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn neemt deze maand geen besluit over de zwembaden van De Thermen.

Wethouder Gert-Jan Schotanus kwam met een voorstel dat er meer subsidie naar de zwembaden De Hoorn en AquaRijn gaat dan in de overeenkomst met de exploitant staat. "Dat was te optimistisch ingezet. We hebben dat door een extern bureau laten onderzoeken", zegt de wethouder.

Donderdagavond werd tijdens de raadsvergadering gevraagd om een kleine 3 ton over 2018 en om 250.000 euro over 2019 voor zwembaden De Hoorn en AquaRijn.

De meeste fracties zijn bereid om over 2018 het tekort aan te vullen, maar zij voelen er niets voor om voor 2019 het subsidiebedrag op het niveau van 2018 te bevriezen, zodat De Thermen 250.000 euro meer subsidie krijgt. Ook willen zij eerst een onderzoek naar een structurele oplossing zien.

Gert-Jan Schotanus verklaarde na een korte pauze dat hij het voorstel ongewijzigd aan de gemeenteraad in maart wil voorleggen. Omdat de complete oppositie dat niet wil, gaat dit ook niet gebeuren, meldt Gert van der Ham, voorzitter van de commissievergadering.