De gemeente Alphen heeft energieleverancier Nuon een rekening gestuurd. Van 2015 tot 2019 zijn er onterechte kosten in rekening gebracht, onder andere onkosten aan netbeheer en gasverbruik. Het uiteindelijke bedrag wat teveel is betaald gaat om ruim drie ton.

Sinds 2001 beschikt de gemeente over duurzame energiebronnen, zoals een warmtepomp en bodemopslag onder het gemeentehuis. Niet alleen de gemeente is aangesloten op deze bronnen maar ook winkels in het centrum en theater Castellum.

De eigenaar van deze energievoorziening en het bijbehorende distributiesysteem is de gemeente, hierover hebben zij met de Nuon een exploitatieovereenkomst gesloten met de Nuon. Vanaf 2020 neemt de gemeente het beheer en onderhoud over van de Nuon.

Het college heeft voorgesteld om het geld wat de gemeente terug krijgt van Nuon, gereserveerd wordt voor onderhoud aan gebouwen.