Het aantal thuiszitters in de gemeente Alphen aan den Rijn is heel laag. Er zijn, om precies te zijn, zeven leerlingen die geen school bezoeken en dat wel zouden moeten doen. Dat is 0,03 procent van het totale aantal van 18.200 leerlingen in het complete onderwijs, blijkt uit cijfers van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Landelijk is wat commotie ontstaat over het grote aantal thuiszitters. Een thuiszitter is een leerplichtige leerling die minstens vier weken ongeoorloofd de school verzuimd. De gemeente Alphen aan den Rijn is echter een gunstige uitzondering.

"Zeven leerlingen op het totaal van 18.200 is heel weinig", aldus een trotse wethouder Han de Jager. "We doen ook veel om dit aantal zo laag te krijgen en te houden."
De 18.200 Alphense leerlingen zijn verdeeld over basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en mbo.

In de gemeente is vroegtijdige signalering ingevoerd. Dit preventieve systeem pikt risicoleerlingen eruit voordat zij 'probleemgeval' worden. Er is een goede samenwerking tussen scholen, leerplichtconsulenten op scholen, hulpverlenende instanties en vooral met de ouders en de leerlingen zelf.

Een leerplichtambtenaar zorgt dat alle signalen samenkomen en onderneemt bij voorkeur actie voordat een leerling een echte thuiszitter is.