Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager ondertekenden samen met scholen uit het voortgezet onderwijs, politie, Halt en het openbaar ministerie op 14 februari het convenant Schoolveiligheid.

Zij hebben het convenant ondertekend om de samenwerking met de voortgezet onderwijs scholen, politie, Halt en het Openbaar Ministerie verder vorm te geven en de handen ineen te slaan. Het doel van de samenwerking is om het klimaat op school en daarbuiten te verbeteren.

Dit achten zij belangrijk voor een goede ontwikkeling van ieder kind en jongere en zou bedragen bij aan een veilige en leefbare gemeente.

Het nieuwe convenant dat door alle partijen wordt ondertekend is een actualisatie van het convenant van 2016, hiermee was een start gemaakt met het op orde krijgen van sociale veiligheid op scholen en het creëren van een open cultuur om het thema bespreekbaar te maken.