De Alphense gemeenteraad is blij met het ontwerp voor de nieuwe Steekterbrug. De raad zal in de komende raadsvergadering op 21 februari het bestemmingsplan goedkeuren.

De provincie kan dan verder met de aanbestedingsprocedure voor het vinden van een aannemer.

De Steekterbrug is in 2022 aan het einde van haar technische levensduur. De provincie Zuid-Holland is dan ook al een aantal jaren bezig met het plan om de brug te vervangen.

De nieuwe brug wordt een verbetering ten opzichte van de huidige brug. In het plan zit ook een lokale weg die in een later stadium kan worden aangelegd om de bereikbaarheid tussen de wijk Kerk en Zanen en Alphen-centrum te verbeteren.

Fracties maken zich wel zorgen over overlast bouw

De fracties in Alphen aan den Rijn maken zich wel zorgen om overlast tijdens de bouw. Het bouwen van een nieuwe brug duurt lang en geeft geluidsoverlast en ernstige verkeershinder. De N207 is de doorgaande route tussen Leimuiden (A4) en Gouda (A12).

Er is veel woon-werkverkeer en de verwachting is dan ook dat in de spits grote files rond de brug ontstaan. Ook wordt veel overlast voorzien op de alternatieve route door Alphen-Stad van de Zegerbaan over de Albert Schweitzerbrug naar de N11 via de Hoorn en de Leidse Schouw.