Van het totaal aantal woningzoekenden is ruim zeventig procent op zoek naar een woning in Alphen-Stad. De overige actieve woningzoekenden willen in een van de dorpen wonen. In de hele gemeente zijn 3683 inwoners daadwerkelijk op zoek naar een andere woning.

Uit de cijfers 2018 van woningcorporatie Woonforte blijkt dat het aantal actieve woningzoekenden in de hele gemeente Alphen aan den Rijn is gestegen van 2712 in 2015 naar 3683 in 2018.

Het grootste deel hiervan, namelijk 2641 mensen, is op zoek naar een woning in Alphen-Stad. De anderen zoeken in de dorpen. De aantallen variëren afhankelijk van de grootte van het dorp, van 17 woningzoekenden in Aarlanderveen tot 495 in Boskoop.

In Boskoop en Koudekerk is het aantal actieve woningzoekenden tussen 2015 en 2018 procentueel behoorlijk gestegen. Een mindere stijging is er in Zwammerdam en Hazerswoude-Rijndijk. In de andere dorpen is het aantal actieve woningzoekenden ongeveer gelijk gebleven of zelfs gezakt.