De Oude Rijn Zone wordt binnenkort onderzocht op geschiktheid voor woningbouw. Het gaat om het gebied tussen Alphen-Stad en Koudekerk en tussen Alphen-Stad en Hazerswoude-Rijndijk.

Aan de noordelijke en zuidelijke oever van het Oude Rijn Zone gebied liggen verschillende oudere boerderijen, bedrijven, woonwijken door elkaar. Hier had eerder een herstructurering plaats moeten vinden.

Het Oude Rijn Zone project had eerder het doel om de verrommeling van de oevergebieden te herstructureren naar duidelijke woonlocaties, bedrijventerreinen en natuurgebieden, maar het project is uiteindelijk naar de achtergrond geschoven.

Verschillende fracties, onder meer CDA en GroenLinks, willen het gebied langs de Hoorn aan de Oude Rijn Zone nu toegevoegd zien als te onderzoeken locatie voor eventuele woningbouw.