De gemeente Alphen aan den Rijn gaat 70.000 euro meer uitgeven aan het houden van verkiezingen. Het budget is nodig omdat er meer stembureaus zijn dan voorheen en omdat materiaalkosten de laatste jaren sterk zijn gestegen.

Burgerzaken had een jaarlijks budget van 105.500 euro. Dat wordt, eveneens jaarlijks, verhoogd met 35.000 euro. Dit geld wordt gebruikt om de 69 stembureaus te organiseren en bemannen.

De afdeling Toezicht krijgt een structureel budget van 35.000 euro zodat haar gemaakte kosten niet meer onder de post 'wonen' worden opgenomen.

De kostenstijging wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Een ervan is een scherpere regelgeving vanuit de Rijksoverheid. Een andere factor is de stijging van het aantal stembureaus van 61 in 2014 tot 69 in 2018.

Een derde factor is de kostenstijging van gebruikte materialen, zoals verkiezingsborden.