De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond besloten om geen enkele bijdrage te leveren aan een langere baan in de nieuwe ijshal in Leiden.

Ondanks alle commotie tijdens de commissievergadering op woensdagavond 16 januari werd in een relatief kalme raadsvergadering het besluit genomen om scenario 6, opnemen van de schaatssport in de sportvisie, uit te voeren.

Uit de hoofdelijke stemming, op verzoek van de PvdA, bleek dat Nieuw Elan, CDA en GroenLinks de gelederen gesloten hielden en dat Beter Alphen zich bij hen aansloot. Het werd eenentwintig raadsleden voor scenario 6 en achttien tegen.

De mail van wethouder Paul Dirkse van de gemeente Leiden blijkt een doorgestuurde mail te zijn van de exploitant van de ijshal in Leiden. Deze wil graag weten of de regiogemeenten wel instemmen met een garantiestelling voor een lening van 3,5 miljoen euro om in plaats van de geplande 250 meterbaan een 333 meterbaan aan te leggen.

De Alphense gemeenteraad gaat hier eventueel over in gesprek als het standpunt van de Leidse gemeenteraad positief zou uitvallen.