Volgend jaar wordt gestart met de vervanging van de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn, de brug tussen de N207 (Oostkanaalweg) en weg naar de N11. De impressies van de nieuwe brug zijn inmiddels online gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland.

De Steekterbrug is verouderd en voldoet niet meer aan de technische eisen van deze tijd. Daarom wordt de brug vervangen. De nieuwe Steekterbrug wordt twee keer zo breed als de huidige oeververbinding en wordt naast de huidige Steekterbrug gebouwd.

De nieuwe brug wordt toekomstbestendig, duurzaam, veiliger en stiller. Daarnaast zal de nieuwe brug de aanleg van een toekomstige gemeentelijke centrumring mogelijk maken.

Alle procedurele, inhoudelijke en financiële afspraken tussen provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen aan den Rijn zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Volgens de planning wordt in 2020 gestart met de bouw van de nieuwe brug. De brug zal drie jaar later in gebruik worden genomen.