Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn houdt vast aan haar standpunt om niet mee te betalen aan de 250 meter lange ijsbaan in Leiden. De afgelopen maanden zijn verschillende scenario's onderzocht, maar het college blijft bij besluit om geen financiële bijdrage te leveren.

De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2018 een motie aangenomen waarin de raad het college opdroeg diverse scenario's ten behoeve van de schaatssport uit te werken. In totaal werden zes scenario's onderzocht, die varieerden van een volledige bijdrage van 683.000 euro tot geen bijdrage.

Het college spreekt haar voorkeur uit voor het zesde scenario, wat inhoudt dat de gemeente nu geen bijdrage levert aan de schaatsbaan levert en het de Alphense schaatsverenigingen meeneemt in de te ontwikkelen Sportvisie.

Binnen de Sportvisie wordt het sportbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Daarin worden ook de schaatsverenigingen meegenomen. "Dit is het enige scenario dat past binnen de huidige begroting", stelt het college.

De gemeenteraad komt woensdag 16 januari bijeen voor een commissievergadering. Een dag later, op donderdag 17 januari, is er een extra gemeenteraadsvergadering om te besluiten over de ijsbaan. Zo kan de Leidse gemeenteraad, die op 24 januari stemt, het oordeel van de Alphense gemeenteraad meenemen.