De aanstelling van dr. Erik Braun tot voorzitter van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) heeft tot een aantal vragen vanuit de gemeenteraad geleid. Braun wordt door de Erasmus Universiteit voor een beperkt aantal uren aan de EDBA uitgeleend.

Dr. Erik Braun is expert op het gebied van citymarketing en heeft eerder de gemeente Alphen aan den Rijn geadviseerd over het Plan van Aanpak Citymarketing. Als voorzitter van EDBA volgt Braun wethouder Gerard van As op die wel bestuurslid blijft.

De vragen van raadslid Wil Verschuur gaan vooral over nut en noodzaak van deze aanstelling. Wethouder Van As heeft in een eerder stadium al uitgelegd dat het vooral om professionalisering gaat. Het is de bedoeling dat EDBA de Alphense economie vooruit helpt. 

De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden via het jaarverslag van EDBA. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat EDBA als onafhankelijke stichting opereert.

Bij EDBA zijn onder meer gemeente Alphen aan den Rijn, ondernemersvereniging VOA, Greenport Boskoop en het Platform Recreatie en Toerisme aangesloten.