In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn verschillende locaties in principe geschikt voor de aanleg van zonneweides. De gemeente werkt nu uit hoe deze locaties ook in gebruik genomen kunnen worden voor de inrichting met zonnepanelen.

Op de shortlist van geschikte locaties staan een deel van de geluidswal langs de N11 bij Alphen-Stad, een terrein van/naast bedrijventerrein Steekterpoort in Alphen-Stad en een aantal percelen weidegebied nu in gebruik zijn als grasland bij Hazerswoude Dorp.

Andere locaties zijn afgevallen, omdat hier een andere functie op rust. Dit zijn sportvelden en volkstuinen of deze locaties zijn aangemerkt als eventuele uitbreidingslocatie voor woningbouw.

De grond moet er geschikt voor zijn en omwonenden moeten het er mee eens zijn. Voor locaties in het buitengebied geldt dat de provincie Zuid-Holland toestemming moet geven. 

De beste kansen voor grotere locaties lijken te liggen door dubbel gebruik met daken van grote bedrijfspanden en sportlocaties naar voorbeeld van het pand van Rijnvicus en Golfclub Zegersloot.