Steeds minder kinderen in de gemeente Alphen krijgen te maken met incidenten over de leerplicht, meldt wethouder Han de Jager naar aanleiding van de cijfers over het afgelopen jaar.

In de categorie kinderen van vijf tot en met zestien jaar is het aantal incidenten gedaald van 934, in het schooljaar 2016-2017 naar 762 in het schooljaar 2017-2018. De daling is volgens wethouder Han de Jager te wijten aan de grote inzet op preventie.

Daarom is er ook een afname van het aantal keren dat er een proces-verbaal is opgemaakt, van 74 naar 36. "Als er een proces-verbaal wordt opgemaakt, praat je over het strafrecht. Ik vraag me af of dat wel verstandig is als het ook anders kan."

De incidenten waarbij leerplicht in het geding komt, gaat van spijbelen tot te vroeg op vakantie gaan. Dit laatste is De Jager een doorn in het oog. "Dat is luxe verzuim. Ik begrijp dat het soms veel geld kost om een dag later te gaan, maar het is een verkeerd signaal van ouders om kinderen een dag eerder van school te halen."