De provinciale weg N11 wordt voorlopig geen rijksweg A11. De N11 is niet opgenomen in het MIRT, het meerjaren programma van de Rijksoverheid voor infrastructuur. Dit betekent onder meer dat de gelijkvloers kruisingen gewoon blijven bestaan.

Wethouder Kees van Velzen heeft gelobbyd om de N11 op de lijst te krijgen met plannen van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. De lijst is inmiddels gepubliceerd, maar de N11 staat er niet op. Daarom wordt ook geen onderzoek gedaan of een upgrade naar A11 wenselijk is.

Van Velzen meldt dat de op- en afritten van de A4 wel worden verlengd om de doorstroming te bevorderen. "Het is jammer dat de Leidse Schouw vooralsnog blijft zoals deze is. Wij willen graag een ongelijkvloerse kruising zoals de Goudse Schouw."