De gemeente Alphen aan den Rijn gaat vijf gymzalen, een zwembad, een kantoorpand, een begraafplaats en een school voorzien van zonnepanelen. "Deze 1.200 zonnepanelen zijn een begin", aldus wethouder Leo Maat. "We laten geen enkel dak gaan."

Het duurzaam maken van alle gemeentelijke panden kost veel tijd. Dat komt omdat er een goed onderzoek per pand moet worden gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om van het gas af te gaan, om ledverlichting aan te brengen en om zonnepanelen te plaatsen.

Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn op dit moment negen locaties aangewezen. Het gaat om vijf gymzalen, een zwembad, een kantoorpand, een begraafplaats en een school. De overige locaties zijn nog in onderzoek. Soms duurt dit lang, omdat ook afspraken met gebruikers moeten worden gemaakt.

"We onderzoeken of zonnepanelen voor alle scholen mogelijk is", aldus wethouder Maat, die blij is met de raadsbrede steun. De gemeenteraad zal in de vergadering van 13 december budget ter beschikking stellen voor de plaatsing van de 1.200 zonnepanelen.

Duurzaamheid op scholen

Scholen moeten zelf met initiatieven komen voor duurzaamheid op de scholen. Dat neem niet weg dat de gemeente ondersteuning biedt. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden op het gebied van energiescans en stimuleren van collectieve inkopen.

Bij vijftien scholen is de pilot "energiebesparing op school" uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er nog veel laaghangend fruit is en dat veel scholen interesse hebben voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook willen de scholen monitoring van de energieverbruiken, verbeteren van de instellingen van de ketels en het ventilatiesysteem, toepassen van radiatorfolie en vervangen van oude verlichting.

De pilot is zo succesvol dat deze wordt uitgebreid naar alle scholen. Ook krijgen de scholen een aanbod voor monitoring. De Europese aanbesteding van zonnepanelen voor gemeentelijk vastgoed wordt zo opgezet dat ook scholen hier gebruik van kunnen maken.