De Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn is sinds 21 december 2016 geopend. Om na te gaan wat de effecten hiervan zijn voor het (vracht)verkeer in en om Koudekerk aan den Rijn, laat de gemeente onderzoek uitvoeren.

Twee jaar geleden werden er tellingen gehouden op vijf locaties rondom Koudekerk en de Maximabrug, vlak voor de opening van de nieuwe oeververbinding.

Deze tellingen (met behulp van telslangen) worden op dit moment weer uitgevoerd. De gegevens worden vergeleken met de gegevens van twee jaar geleden. Daarnaast worden er nu camera's ingezet om, behalve de verkeersdrukte, ook de verkeersstromen inzichtelijk te krijgen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het onderzoek in het najaar van 2017 te houden. De werkzaamheden aan de Rijnhavenbrug op dat moment zouden echter een vertekend beeld hebben gegeven op een deel van de onderzoek locaties. Vandaar dat besloten is om het onderzoek uit te stellen tot het najaar van 2018.

De camera's zijn afgelopen vrijdag geplaatst. De daadwerkelijke meetperiode loopt van zaterdag 24 tot en met vrijdag 30 november. Begin volgende week worden de camera's verwijderd.