De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bruggen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda in de spits niet meer open gaan voor recreatievaart. De recreatieve boten mogen wel meevaren met de beroepsvaart.

Vanaf 1 april 2019 worden schepen gegroepeerd bij de Julianasluis in Gouda en de spoorbrug Alphen aan den Rijn-Gouwesluisbrug nabij het Alpherium. De maatregel geldt in beide richtingen en betekent dat de schepen er in konvooi gaan varen. Daardoor gaan de bruggen wel langer open.

Daarnaast gaan de bruggen tijdens de spits voor wegverkeer niet meer open voor recreatievaart. Plezierjachten en zeilboten mogen wel meevaren met de beroepsvaart als de brug voor hen wordt geopend. Zo hoeft het wegverkeer minder vaak te wachten op het scheepvaartverkeer over de Gouwe. 

De provincie kijkt naar meer maatregelen om het weg- en scheepvaartverkeer over en langs de Gouwe beter te laten verlopen. De optie om een tweede oeververbinding door het Gouwebos te laten lopen, is van tafel.