De Alphense wethouder Han de Jager gaat deel uitmaken van de landelijke commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen'. De commissie gaat onderzoeken wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. 

 

De Jager en zijn collega's zullen uiterlijk eind 2019 een advies uitbrengen aan het kabinet.

Eerder dit jaar presenteerde minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma 'Langer thuis'. Het doel van dit plan is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen door de juiste ondersteuning in zorg te bieden in een woning die aansluit op de persoonlijke behoeften.

Het programma wil fundamenteel kijken naar trends als vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen, en hoe deze verschijnselen het hoofd kan worden geboden.

De commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' wordt gevraagd te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet, welke ontwikkelingen het constateert, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de zorg voor thuiswonende ouderen.