De gemeente Alphen aan den Rijn is van plan om geen sociale huurwoningen meer aan investeerders te verkopen. Wethouder Gerard van As gaat daarover in gesprek met onder meer Holland Rijnland over de regionale afspraken.

Nu is het zo dat sociale huurwoningen gehuurd kunnen worden door mensen die binnen Holland Rijnland voldoende inschrijvingstijd hebben. Daarnaast worden sociale huurwoningen aangekocht door beleggers en investeerders die er niet zelf gaan wonen. 

Het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland is bezig met een nieuwe verordening, waar de wethouder op wil wachten. Vervolgens wordt de verordening ter inspraak gelegd en kunnen er bezwaren worden ingediend. Daarna mag de Alphense gemeenteraad een oordeel vellen, evenals de andere gemeenteraden in de regio Holland Rijnland.

Van As is sinds 2014 in gesprek met Woonforte en andere aanbieders in de gemeente. "Woonforte heeft sindsdien circa 1400 sociale huurwoningen gerealiseerd. Op dit moment hebben we een tekort aan nieuwe locaties en er is een tekort aan arbeidskrachten in de bouw", meldt de wethouder.

Dure sector moet sociale huur helpen betalen

Daarnaast moeten volgens de wethouder ook woningen in andere prijsklassen worden gebouwd. Zo moet de dure sector aan het Aarplein worden ontwikkeld om het grote aantal sociale huurwoningen rond het Thorbeckeplein te betalen.

Op maandag 5 november vindt een grote woonconferentie van 17.00 en 20.00 uur in het Alphense gemeentehuis plaats. Daar staat vooral de vraag centraal hoe de gemeente op een innovatieve manier meer geschikte woningen voor alle woningzoekenden kan bouwen.