Uit een brief van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn blijkt dat het maaibeleid en bermenbeheer een stuk beter kan. Maaien omdat er klagers zijn, maakt dat de bermen niet tot bloei komen, niet uitzaaien en onvoldoende voedsel voor de bij leveren.

"Wij willen het maaibeleid en bermbeheer in het openbaar bespreken, zodat iedereen mee kan praten en ook weet wat het beleid is en waarom", aldus Wouter van Cleef namens GroenLinks. "In het coalitieakkoord staat dat we van buiten naar binnen gaan werken. Dit is een goede kans om dat dan ook te doen."

IVN Vrienden van het Heempad Boskoop trekt aan de bel, maar het had evengoed de Alphense afdeling kunnen zijn die in een brief aan de gemeenteraad haar zorg uitspreekt. Burgemeester en wethouders wilden de brief zelf beantwoorden, maar de raad wil het onderwerp bespreken. Binnenkort zal dit dan ook gebeuren.

Briefschrijver Hans van Dam stelt namens de IVN-afdeling dat het bermenbeleid haaks staat op het groene bijenbeleid.

"Het siert de gemeente dat zij haar uiterste best doet om het iedereen naar de zin te maken. Als Greenport, Dorpsraad Boskoop en kwekers klagen over zaadpluis wordt het beheer daar op afgestemd. Dat is niet altijd in overeenstemming met een ander streven: Alphen aan den Rijn, de groenste en bijen vriendelijkste."

Gemeente wil luisteren naar inwoners

De gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een beleid van buiten naar binnen en luistert daarom zoveel als mogelijk naar inwoners, bedrijven en organisaties. Dat heeft als resultaat dat klachten over zaadpluis door individuele kwekers, de Boskoopse dorpsraad en de Greenport serieus worden genomen. De bermen worden snel gekortwiekt.

Dat staat echter haaks op het streven om een groene gemeente te zijn met een overvloed aan bijvriendelijke bermen, plantsoenen en tuinen. Er moeten dan juist zoveel mogelijk inheemse bloeiende planten staan die zaad moeten kunnen vormen. Dat is het advies van het IVN en andere natuurorganisaties, alsmede Groene Cirkels.