De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft besloten om nu geen 700.000 euro ter beschikking te stellen aan de gemeente Leiden voor de uitbreiding van een 250-meter baan naar een 333-meter baan. Wel wordt de komende maanden onderzocht welke mogelijkheden er eventueel zijn voor een ijshal.

De gemeente Leiden gaat een ijshal met een 250-meter baan bouwen. Op verzoek van verschillende ijsverenigingen in de regio, waaronder ook de Alphense, is Leiden bereid om de baan uit te breiden naar 333 meter.

Daarvoor vraagt Leiden echter 3,2 miljoen euro van de ijsverenigingen en van de regiogemeenten. Aan Alphen aan den Rijn is een bedrag van 683.000 euro gevraagd.

Wethouder Gert-Jan Schotanus is niet van plan om dit bedrag op tafel te leggen, omdat de schaatssport daarvoor te beperkt is. Hij wordt daarin gesteund door verschillende regiogemeenten die ook 'nee' hebben gezegd.

De Alphense gemeenteraad onder aanvoering van de PvdA eiste echter dat het een raadsbesluit wordt en niet een besluit van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad besluit geen geld ter beschikking te stellen

Uiteindelijk is donderdag 18 oktober door de Alphense gemeenteraad besloten om nu geen geld aan de gemeente Leiden ter beschikking te stellen. Maar, er wordt wel onderzocht op welke wijze een ijshal eventueel wel mogelijk is.

Wethouder Schotanus zal Leiden inlichten dat er voorlopig geen Alphense geldelijke bijdrage komt en hij zorgt dat de resultaten van het gevraagde onderzoek uiterlijk in februari 2019 in de gemeenteraad worden besproken.

Verschillende schorsingen gingen vooraf aan besluit

Aan het besluit gingen verschillende schorsingen vooraf. Er lag een tekst van de PvdA op tafel om het besluit van de wethouder, die in geen geval wilde bijdragen, te wijzigen naar een onderzoek om in december te besluiten hoe dit wel zou kunnen.

Er lag ook een motie van Nieuw Elan om in gesprek te gaan met de nieuwe ondernemer om een tijdelijke commerciële 400-meter baan te plaatsen bij het nieuwe indoor wintersportcentrum in De Bijlen.

Oppositie en coalitie sloegen uiteindelijk de handen ineen en kwamen met een compromis. Er worden nu diverse scenario's uitgewerkt, waaronder ook de optie om alsnog een bijdrage aan de ijshal in Leiden te geven.