De gemeente heeft het integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 opgesteld. Het veiligheidsbeleid volgt het huidige beleid op dat voor 2015-2018 werd opgesteld.

De gemeente Alphen aan den Rijn behoort tot de top drie van meest veilige gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. De visie uit het het huidige beleid blijft volgens de gemeente dan ook onverminderd van kracht.

"Het bereiken van duurzame, sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, bedrijvigheid en jeugd wordt gerealiseerd door een effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke partners", stelt de gemeente.

Het beleid focust zich op zes thema’s, waarin de aanpak van ondermijnende criminaliteit, wijkgericht werken en gemeenschappen betrekken in de aanpak van radicalisering en polarisatie prioriteit hebben.

Het Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022 wordt op 22 november door de gemeenteraad behandeld.