Alphen aan den Rijn doet mee met een project van het IVN om in gemeenten Tiny Forests aan te leggen. Er is een subsidie beschikbaar om het eerste mini-bos aan te leggen. Wethouder Gert-Jan Schotanus meldt dat de gemeente er nog vier voor eigen rekening aanlegt.

Alphen aan den Rijn begint in november met de eerste aanplant van bomen in de Groene Vinger in de wijk Kerk en Zanen. Het Tiny Forest zal daar aan de kant van museumpark Archeon worden aangelegd.

Een Tiny Forest is een lapje grond ter grootte van een tennisbaan waarop inheemse bomen, struiken, kruiden en andere planten staan. Omdat de beplanting op een vierkante meter heel intensief is door de hoogteverschillen ontstaat een mini-bos. Een dergelijk bos trekt veel inheemse diersoorten, zoals vogels, kleine zoogdieren en vooral insecten aan.

Functie

De functie van een Tiny Forest is om meer natuur te krijgen vooral in stedelijke gebieden. De begroeiing verminderd de CO2-uitstoot en neemt veel hemelwater op. Daarnaast is zo'n bos een geschikte locatie voor scholieren om de natuur 'in het echt' te beleven.

Voorwaarden om aan het IVN-project deel te nemen zijn onder meer een garantie dat het bosje minimaal tien jaar blijft staan en een samenwerking met scholen. Inmiddels zijn in het project enige tientallen gemeenten opgenomen.