De gemeente Alphen aan den Rijn start met een pilot om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Samen met de gemeente Leiden en Den Haag stelt Alphen samen met inwoners en lokale partners een wijkgerichte gezondheidsaanpak op om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Voor inwoners van drie wijken in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden en Den Haag is speciaal projectteam samengesteld. De wijken Stevenshof (gemeente Leiden), Alphen-Noord (gemeente Alphen aan den Rijn) en Zuidwest (gemeente Den Haag) zijn uitgekozen voor dit project.

De eerste stap is het opstellen van wijkplannen met inwoners. Daarna volgt het uitvoeren van deze plannen met een mix van interventies die passen bij de wijken.

Wijzer in de Wijk

Tijdens de aftrap van het project Wijzer in de Wijk op 15 oktober gaven wethouder Han de Jager, wethouder Marleen Damen (Leiden) en stadsdeeldirecteur stadsdeel Escamp Rene Baron (Den Haag) een korte toelichting op het belang van het project voor de wijken. Zij bekrachtigen hun inzet door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar.