Wethouder Leo Maat heeft met de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn afgesproken dat er een nieuw convenant wordt opgesteld om arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten, maar dat deze wel moeten werken in de gemeente.

Het in 2014 afgesloten convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland loopt dit jaar af. De gemeenteraad wil graag dat in het nieuwe convenant ook afspraken worden gemaakt over de arbeidsplaats van de migranten.

Op dit moment mogen migranten die in de gemeente Alphen aan den Rijn wonen ook werken in bijvoorbeeld het Westland of in Rotterdam. Dit veroorzaakt problemen in onder meer Boskoop.

Door het grote kassengebied rond Boskoop en Hazerswoude-Dorp zijn er ook veel arbeidsmigranten die onderdak moeten krijgen. Hiervoor was onder meer het 'Polenhotel' in Boskoop bestemd. Inmiddels blijken veel migranten niet in de gemeente Alphen aan den Rijn te werken maar elders.

Dit veroorzaakt overlast in onder meer Boskoop, maar ook een tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten die wel in de gemeente werken.

Ambtenaar wordt specifiek met taak belast

Wethouder Maat meldde donderdag 27 september aan de gemeenteraad dat hij voortaan als coördinerend wethouder op zal treden en dat er inmiddels een ambtenaar specifiek met deze taak is belast.

Een motie van CDA, Nieuw Elan, GroenLinks, CU en SGP werd dan ook niet in stemming gebracht.