De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil meer mogelijkheden om de uitvoering van de vernieuwde jeugdhulp te controleren. Er zijn nog geen rapportages en geen mogelijkheden om te meten of het beter of slechter gaat. Wethouder Han de Jager belooft beterschap.

De nieuwe organisatie Go! voor Jeugd kampt met opstartproblemen. Het blijkt echter dat zelfs de eerste rapportages nog niet beschikbaar zijn. Dat is de Alphense gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. 

"We willen allemaal het beste voor de jeugd, maar pas met een goede rapportage kunnen wij als raad zien hoe het gaat", aldus Caroline Blom (CU).

"We willen weten of onze jeugd de juiste begeleiding krijgt", zei Helma van der Louw (CDA). "Er is een aanloopperiode nodig, er is vertrouwen nodig in de nieuwe organisatie, maar wij willen dat wel goed in beeld hebben!"

'Vertrouwen in professionals'

De uitdaging voor Alphen en voor Go! voor Jeugd heeft te maken met een geheel nieuwe manier van werken. Deze is gebaseerd op "vertrouwen in professionals" en "minder bureaucratie".

De raad vindt echter dat er wel erg weinig gerapporteerd wordt en dat zij daardoor geen grip heeft op de organisatie. "Het rapport ligt in aangepaste vorm uiterlijk 3 oktober bij de raad", aldus wethouder Han de Jager, die de geldstroom niet openbaar wil hebben.

De raad eist verder dat er een volgsysteem wordt ontwikkeld met informatie over de realisatie van de beleidsdoelen die de raad heeft vastgesteld. Als belangrijke verbeterpunten noemt de raad een laagdrempeligere toegang tot hulp, het versterken van vroegsignalering, regie van cliënten verbeteren.

Daarnaast hoop de raad dat ook het systeemgericht werken wordt verbeterd, meer helderheid, tijdige opschaling en zorg, let op de werkdruk en dat er meer helderheid komt over de inzet van de contactpersoon tegenover cliënten. De Jager is het met deze punten eens.

Organisaties met gezamelijk beleid

Sinds 1 januari is de nieuwe organisatie Go! voor Jeugd verantwoordelijk voor hulpverlening aan kinderen en jongeren. Deze organisatie is op eenzelfde manier ingericht als TOM in de Buurt en heeft ook dezelfde manier van werken. Dit houdt in dat een aantal al langer bestaande organisaties onder een koepel vallen en een gezamenlijk beleid voeren.

Op deze manier zou er een betere samenwerking moeten zijn tussen verschillende hulpverleners. De bedoeling is om de jeugd veel eerder en met preventieve maatregelen op te vangen, waardoor zwaardere hulpverlening voor een groot deel achterwege kan blijven.